Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke en milieu-impact van de beleggingen. Bij duurzaam beleggen worden beleggingen gedaan in bedrijven die bijvoorbeeld werken aan duurzame energie, milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Het doel van duurzaam beleggen is om financieel rendement te behalen, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de negatieve en positieve effecten van de beleggingen op de samenleving en het milieu. Duurzaam beleggen kan ook betekenen dat bepaalde bedrijven of industrieën worden vermeden, zoals bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie of tabaksindustrie.

Waarom zou ik duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen kiezen voor duurzaam beleggen:

  1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Sommige mensen willen graag beleggen in manieren die bijdragen aan een betere wereld en aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering en armoede. Duurzaam beleggen biedt de mogelijkheid om op een financiële manier bij te dragen aan een beter milieu en een rechtvaardigere samenleving.
  2. Financieel rendement: Duurzaam beleggen kan ook financieel rendement opleveren. Bedrijven die werken aan duurzame oplossingen kunnen aantrekkelijke investeringen zijn omdat ze in toenemende mate worden gewaardeerd door consumenten en overheden, wat kan leiden tot groei van de onderneming en een hoog financieel rendement.
  3. Risicomanagement: Bedrijven die niet duurzaam opereren, kunnen lopen tegen maatschappelijke en milieu-problemen die kunnen leiden tot financiële risico’s. Duurzaam beleggen kan helpen om deze risico’s te verminderen door te beleggen in bedrijven die duurzame praktijken hebben.
  4. Persoonlijke overtuigingen: Sommige mensen willen gewoon niet beleggen in bedrijven die tegenstrijdig zijn met hun persoonlijke waarden, zoals bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie of die niet duurzaam opereren. Duurzaam beleggen biedt de mogelijkheid om te beleggen in lijn met persoonlijke overtuigingen.

Waar kan ik duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in duurzame beleggingen:

  1. Duurzame beleggingsfondsen: Er zijn beleggingsfondsen die specifiek gericht zijn op duurzame beleggingen. Deze fondsen beleggen in bedrijven die werken aan duurzame oplossingen en vermijden bedrijven die niet duurzaam opereren.
  2. Exchange Traded Funds (ETF’s): ETF’s zijn beleggingsfondsen die op een beurs verhandeld worden. Er zijn ETF’s die gericht zijn op duurzame beleggingen, zoals bijvoorbeeld in duurzame energie of milieubescherming.
  3. Individuele aandelen: Je kunt ook individuele aandelen kopen van bedrijven die duurzame praktijken hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn bedrijven die werken aan duurzame energie, milieubescherming of sociale rechtvaardigheid.
  4. Vermogensbeheer: Sommige vermogensbeheerders bieden duurzame beleggingsportefeuilles aan waarbij rekening wordt gehouden met duurzame criteria bij het maken van beleggingsbeslissingen.
  5. Duurzame beleggingsrekeningen: Er zijn ook beleggingsrekeningen die specifiek gericht zijn op duurzame beleggingen, zoals bijvoorbeeld de Triodos Bank. Deze bank biedt beleggingsrekeningen aan waarbij alleen wordt belegd in bedrijven die werken aan duurzame oplossingen en die voldoen aan strenge duurzame criteria.